Yorum yapılmamış

Sürdürülebilir bir yaşam tarzı istiyoruz

surdurulebilir-bir-yasam-tarzi-istiyoruz

SB Brands For Good Türkiye araştırmasına göre katılımcıların yüzde 98’i çevresel ve sosyal konularda sorumlu davranma çabasında ve niyetinde olduğunu söylüyor.

Markaların güçlerini birleştirerek daha sürdürülebilir ve sorumlu bir yaşam tarzını tüketicilere benimsetmek ve bütüncül bir kültürel dönüşüm yaratma misyonuyla kurulan SB Brands For Good (İyilik İçin Marka Hareketi), Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiği Türkiye’nin Sorumlu Tüketim Davranışları: Sosyo-Kültürel Trend Araştırması 2022’nin sonuçlarını duyurdu.

Araştırma, Türk toplumunun global olarak belirlenen 9 sürdürülebilir davranış ekseninde, sürdürülebilir yaşam tarzına dair niyetlerinin ve eylemlerinin örtüşüp örtüşmediğini ölçümleyerek, eğilimleri ortaya koyuyor. Araştırmada baz alınan en etkili 9 sürdürülebilir davranış şöyle sıralanıyor: Enerji tasarruflu çözümleri kullanmak, dayanıklı ürünleri tercih etmek, su ve yiyecek israfını önlemek, geri dönüştürmek, bitki bazlı beslenme, doğa dostu ürünler seçmek, kadınları ve kız çocuklarını desteklemek, eşitlik ve fırsat eşitliğini genişletmek ve etkiyi büyütmek için ses çıkarmak.

NİYET VAR AMA BİLGİ EKSİK

Şubat 2022’de Türkiye genelinde bin 4 kişiyle yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 89’u pandemi süreci boyunca küresel sorunlarla ilgili farkındalığının arttığını söylüyor. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu dünyada olan bitenler karşısında sadeleşerek dengeli bir yaşam tarzı edinmek, sorumlu tüketim davranışları sergilemek için ‘istekli’.  Toplumun yüzde 79’u hem pandeminin hem de ekonomik şartların sürdürülebilir bir yaşam tarzı için önlerinde bir engel teşkil ettiğini ifade ediyor. Araştırmaya katılan tüketicilerin yarısı sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemeye dair niyetinin yüksek olduğunu vurgularken, yalnızca yüzde 2’lik bir kısmı sürdürülebilirlik konularına dair ilgisinin olmadığını belirtiyor. Araştırma, tüketicilerin markalardan sürdürebilirlikle ilgili sorunlara çözüm getirmesini beklediğini ortaya koyuyor.

TÜKETİCİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Türkiye’de tüketicilerin yüzde 78’i çevre kirliliği ve iklim krizi gibi çevresel sorunlarla, insan hakları ve cinsiyet eşitliği gibi sosyal sorunların eşit derecede öneme sahip olduğunu belirtiyor. Toplumun en önemli bulduğu sorunların başında kadına karşı şiddet geliyor. Bunu ekonomik koşullar ve çocuğa karşı şiddet takip ediyor. 10 tüketiciden 8’i çevresel ve sosyal sorunlara çözüm getirmeye çalışan markalardan alışveriş yapmayı tercih edeceklerini söylerken, yüzde 22’si sürdürülebilir bir yaşam tarzını uygulamasına yardımcı olan markalara, daha fazla ödemeye hazır olduklarını ve yüzde 86’sı da iyi bir yaşam hedefleri için onlara destek olan markalara daha sadık olduklarını belirtti.

SORUMLU TÜKETİM DAVRANIŞLARINDA ŞAMPİYON KADINLAR

Araştırmanın dikkat çeken çıktılarından biri de kadınların yüzde 65 oranında erkeklere göre sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemek için niyetlerinin çok daha yüksek olması. Özellikle tek kullanımlık plastik tüketimi, yeni bir ürün almak yerine eskisini tamir ederek yeniden kullanmak, doğa dostu ürünleri tercih etmek ve geri dönüşüm konularında erkeklere göre niyetlerinin çok daha yüksek olduğu görülüyor. Dikkat çeken bir diğer iç görü ise sürdürülebilir davranışlar sanılanın aksine sadece büyük şehirde yaşayan ve yüksek gelir grubuna dahil tüketicilerin odağında değil, tüm bölgeler ve gelir gruplarının da eşit derecede gündeminde.

Bu Haberleri Kaçırmayın
Menü